jueves. 03.12.2020 |
El tiempo
jueves. 03.12.2020
El tiempo

Vilalba dará ata 900 euros ás familias para conciliar

Unha nena almorzando. PIXABAY
Unha nena almorzando. PIXABAY
A supresión do servizo de madrugadores motiva estas axudas para este curso, destinadas a pagar coidadores, autobuses ou ludotecas

O Concello de Vilalba elaborou as bases para a concesión de axudas económicas para custear recursos de conciliación laboral e familiar, de forma que as familias beneficiarias poderán recibir un máximo de 900 euros para sufragar o coidado e transporte dos menores, tanto no propio domicilio como en centros de lecer infantil, na parte da xornada laboral dos pais que non coincida co horario escolar.

Estas axudas, dotadas cunha partida de 35.000 euros, estarán operativas no curso 2020-2021 e están motivadas pola actual crise económica e sanitaria derivada do Covid-19, que provocou a supresión do servizo de madrugadores. O Concello asumira fai máis dun ano o compromiso de facerse cargo deste facíase nas ludotecas e o Concello subvencionaba o autobús a través das Anpas-, pero "neste momento non é factible implementar un servizo de conciliación público nos centros educativos que cumpra vos protocolos xerais dous centros", explican.

As bases aprobaranse nos próximos días e os interesados en optar a elas terán un prazo de 15 días a partir do seguinte no que salgan publicadas no BOP para realizar a súa solicitude. Son requisitos indispensables estar empadroado en Vilalba e que a unidade de convivencia careza de rede natural de apoio, considerándose esta a exercida pola nai e/ou o pai, xustificada documentalmente pola incompatibilidade horaria derivada da súa xornada laboral e a imposibilidade de flexibilizar horarios ou teletrabajar.

Cada solicitude terá dereito a unha cantidade máxima de 90 euros mensuais durante o curso, sempre que o custo supere este importe. Se non, a axuda será polo importe máximo xustificado. Se é para a contratación dun coidador, poderase pedir unha única axuda aínda que atenda a varios menores. Se a familia opta por centros de lecer ou similar, poderá solicitar unha por cada menor beneficiario.

Vilalba dará ata 900 euros ás familias para conciliar
comentarios