Pouca creación e longa correa de transmisión

CADA VEZ menos autónomos. Nós, os portugueses, os italianos. As decisións supraestatais e de organismos internacionais permiten escaso grao de decisión nas políticas propias, pois na súa maioría veñen impostas desde fóra. O ultraliberalismo imperante ten as súas regras (chámanlle receitas contra a crise), que transmite aos estados para que as poñan en marcha. E nalgúns casos, como foi o español, vén de utilizar un bautizado como comité de sabios de correa de transmisión. Estes expertos recoñecen que as recomendacións que significan outra volta de parafuso para as económicas domésticas viñeron da Comisión Europea, do FMI e da OCDE, a troika que atenaza o país desde hai un lustro. Pouca creatividade propia e escasa autonomía gobernamental, que prometía baixada de impostos e o único que fai é recompoñelos para que todo quede igual. Para iso non facían falta sabios.

Comentarios