martes. 26.05.2020 |
El tiempo
martes. 26.05.2020
El tiempo

El Concello prevé tener reordenado el mercado de Frigsa en dos meses

El mercado el pasado martes. EP
El mercado el pasado martes. EP
Da ese plazo a los vendedores para que continúen instalándose en su lugar habitual y adviertan a sus clientes de los próximos cambios

El gobierno local prevé que el mercadillo de Frigsa esté completamente reorganizado en un plazo de dos meses. Hasta ese momento, el Concello permitirá que los vendedores continúen instalándose en su lugar habitual para que adviertan a los compradores de la reubicación de los puestos, ya que una de las principales quejas del colectivo es que el cambio de emplazamiento les restará clientela.

Según explicó la concejala de participación y servicios para la ciudadanía, Cristina López, la reorganización del mercado obedece principalmente a cuestiones de seguridad. "A Policía Local elaborou un informe técnico no que advertía que na rúa da parte baixa do recinto resultaba moi perigoso instalar postos en ambos marxes, xa que era imposible que pudieran pasar os vehículos de emerxencia. Recentemente, os vendedores retiraron os seus furgóns desa rúa y montaron os postos máis atrás, pero con esa medida, o Concello non pode garantir completamente a seguridade, e a nosa obriga é garantir que exista unha vía de evacuación".

Cristina López. EPEl informe de la Policía Local puso de manifiesto la necesidad de reordenar el mercado, pero el proyecto se amplió para regular una actividad que todavía arrastraba multitud de lagunas. "Os vendedores con licenza soamente tiñan un permiso para vender, pero os postos non estaban asignados de xeito oficial. Sempre se situaban no mesmo sitio porque se organizaban entre eles, pero se chegaba alguén novo co permiso en vigor e lles collía o seu sitio habitual, non podían dicir nada. A partir de agora", explica la concejala, "os postos estarán asignados e os vendedores terán un dereito sobre eles".

ara otorgarlos, el Concello les pidió hace ya dos años a los vendedores que se apuntaran en una lista de demandantes de puestos, de cara a regular los emplazamientos. "Algúns viñeron en canto os avisamos e a outros tivemos que chamalos varias veces para que se apuntaran. Agora, o que fixemos é asignar os postos por estricto orde de demanda, seguindo a lista", comentó.

De este modo, muchos feriantes cambiarán de sitio y algunos tendrán que ubicarse en el párking del Auditorio, que será acondicionado para acogerlos. "Algúns dos afectados consideran que a nova ubicación lles restará clientela, pero deixaremos un periodo de transición de dous meses para que avisen aos seus compradores. Ademais, a praza quedará moi ben arranxada e gañará visibilidade cando se retiren os postos da rúa de abaixo. Creo que cando se instalen alí estarán satisfeitos".

"Sempre se organizaron eles, pero os postos non estaban asignados. Agora se outorgarán por rigurosa orde de demanda", explica la concejala

Por otro lado, Cristina López apunta que la ubicación de los vendedores en el párking del Auditorio no es definitiva. "En xaneiro é cando se renovan as cartillas e algúns vendedores non seguirán no mercadillo, polo que a xente que está na lista pode optar aos postos que queden vacantes na rúa de arriba, paralela a Monte Faro, que é a máis demandada", dice.

ILEGALES. En cuanto a la situación de los vendedores ilegales, la concejala asegura que el gobierno local hará  "todo o posible" para legalizarlos. "Onte entregaron unha vintena de solicitudes no rexistro municipal y agora terán que tramitar os seguros pertinentes para optar a un posto. Actualmente hai 101 postos legais e cos novos cambios están previstos outros once, pero poderán ser máis se hai xente que o solicita e cumpre os requisitos. O Concello non se opón a ampliar o mercadillo en función da demanda, pero ten que estar todo regulado e controlado", advierte la concejala.

Cristina López pretende así acabar de una vez por todas con la desoladora imagen que ofrece actualmente la zona de Frigsa en la que se ubican los ilegales, que en el último año han aumentado de forma muy llamativa. "Teñen que entender que non temos intención de perxudicar a ningúen, pero a situación actual non se pode permitir. Non podemos mirar a outro lado e deixar que o mercadillo dea unha imaxe de marxinalidade, senón todo o contrario, faremos todo o posible para darlle dignidade", concluye.

El párking del Auditorio será pavimentado
Los cambios que prevé la concejalía de participación y servicios para la ciudadanía en el mercadillo de Frigsa incluyen también el acondicionamiento del párking del Auditorio. Según explicó la concejala responsable de dicha área, los trabajos incluyen la pavimentación de toda la zona. "Agora a praza ten grava, pero a previsión é asfaltala e delimitar os postos no chan con pintura. E intentaremos facelo o antes posible, antes de que se instalen os vendedores", afirma.

Mejorar la imagen
El Concello quiere mejorar la imagen de la zona y evitar que los ilegales se instalen allí sin ningún tipo de control.

El Concello prevé tener reordenado el mercado de Frigsa en dos meses
Comentarios