martes. 22.06.2021 |
El tiempo
martes. 22.06.2021
El tiempo

A CHAIRA, 15 ANOS: OPINIÓN

O patrimonio cultural como sinal de identidade: a súa importancia

Castro de Viladonga. EP
Castro de Viladonga. EP
Directora do Museo do Castro de Viladonga

Os últimos anos, co abandono xeneralizado da produción agrícola, produciuse unha acelerada repoboación de coníferas e eucaliptos que transformaron por completo a paisaxe e destruíron e seguen destruíndo gran parte do noso patrimonio cultural, especialmente o arqueolóxico. Isto produce unha perda da nosa identidade como pobo e a desaparición duns bens e valores patrimoniais que recibimos como herdanza e que temos a obriga de conservar e legar ás xeracións futuras.

A comarca da Terra Chá conta cun amplo patrimonio histórico, etnográfico, industrial e con importantes referencias literarias, necesitado de maior protección e difusión, xa que son documentos históricos irrepetibles: túmulos megalíticos, castros, castelos e torres, cruceiros, pozos e fontes, pazos e hórreos e unha característica arquitectura popular. Un patrimonio relixioso de grande interese histórico e un rico patrimonio inmaterial que, ao transmitirse de forma oral, se está perdendo.

Este patrimonio, como o resto do patrimonio cultural de Galicia, conta cunha normativa legal básica (Lei 5/2016 do 4 de maio) que ten como finalidade protexer, conservar e difundir un legado que temos a obriga de transmitir.

Para conseguir que esta normativa se cumpra é moi importante a colaboración dos profesionais da xestión do patrimonio e da educación, das asociacións culturais, e unha maior implicación das administracións. É máis importante formar e educar que sancionar. Para que algo se aprecie e se conserve hai que coñecelo, valoralo como propio, inventarialo, documentalo e promocionalo. No Museo do Castro de Viladonga, como institución orientada á promoción e ao desenvolvemento cultural da comunidade en xeral, exponse e difúndese parte deste patrimonio, para que o público o comprenda e asuma que o patrimonio cultural non é das institucións senón que é de todos e lles pertence.

O pasado dun pobo e o seu patrimonio pertence aos seus habitantes.

O patrimonio cultural como sinal de identidade: a súa importancia
Comentarios